Se prespune pretul de 10 lei fara TVA.    Pretul cu TVA se calculeaza aplicand cota de TVA (19% in cazul Romaniei) la pretul fara TVA.
10 + 10 * (19/100)  = 11.9 lei,      sau mai simplu    10 *  1.19 = 11.9 lei
Presupunem pretul de 10 lei , inclusiv TVA. Pentru a afla cat reprezinta TVA din acest pret, se procedeaza astfel:
10 * 19/119 =  1.6 lei
Pretul fara TVA = 10 – 1.6 = 8.4 lei ,    sau         10: 1.19 =  8.4 lei
In php
$price_with_tva = $price + ( $price * (TVA/100));
$tva_val = $price * TVA / (100 + TVA);
$price = $price_with_tva - $tva_val;